Příprava na VŠ                                Zpět

Rovnice a nerovnice

 

S neznámou ve jmenovateli

S absolutní hodnotou

S parametrem

Exponenciální a logaritmické

Iracionální

 

Určování definičních oborů funkcí