FUNKCE
                                                                                                                                           zpět
 
Zajímavé odkazy:
http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/daniel_mica/index.html

http://www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm/diplomky/jaroslav_richter/