SLOŽENÉ FUNKCE

Je-li funkce složená, znamená to, že je ,,více funkcí" v jedné.

Např.:

Definiční obor této funkce určíme tak, že vezmeme v úvahu všechny podmínky, které musí proměnná x splňovat a hledáme jejich průnik.

Př.

V této funkci platí tyto podmínky:

 

Řešení tedy vypadá takto:
 
Zpět na první stránku

 Zpět na pozor

Řešené příklady