Používané matematické postupy:
 
Rozklad kvadratického trojčlenu
Poznámka: není li koeficient před kvadratickým členem 1, je třeba před rozkladem nejdříve vytknout:
           
Metoda nulových bodů

Metoda je vhodná pro řešení nerovnic v součinovém tvaru, k výsledku se dostaneme velmi rychle a elegantně. Pro řešení rovnic a nerovnic s absolutní hodnotou je tato metoda nezbytná, je však nutné si tato dvě použití nepoplést.

Řešení kvadratických nerovnic
Kvadratické nerovnice je nejjednodušší řešit metodou nulových bodů. Je nutné nejdříve rovnici převést do anulovaného a součinového tvaru. Použijeme standartní úpravy , vzorce nebo rozklad kvadratického součinu. Většinou to stačí...

Nakreslíme nulové body na číselnou osu:

Zpět na první stránku

Řešené příklady s logaritmy